rådgivning om udbudsprocessen

Rådgivning om udbudsprocessen

o:c’s rådgivning om gennemførelse og tilrettelæggelse af udbudsforretninger omfatter dels vurderinger af retlige problemer, der opstår under ordregivers egen varetagelse af processen, dels rådgivning i komplekse processer omfattende det samlede forløb fra valg af udbudsform til kontraktindgåelse.

Ordregiver håndterer i de fleste tilfælde selv udbudsprocessen ved anvendelse af egen udbudsenhed eller dog egne medarbejdere. Under udbudsprocessen finder ordregiver ofte modstræbende sig selv i en gråzone med vanskelige afvejninger. Ønsket om at være på udbudsretlig sikker grund og interessen i at få den bedste kontrakt viser sig ikke sjældent at trække hver sin vej. Ordregiver må udføre risikoanalyse, når der under udbudsprocessen opstår tvivl.

o:c tilbyder kvalificeret bistand til ordregivere i juridisk komplicerede situationer under udbudsprocessen. Vi er ved rådgivningen bevidste om, at det er ordregiver som beslutningstager og juridisk ansvarlig, der i sidste ende må træffe beslutningen, og at vores rådgivning derfor skal have en form, hvor der på et oplyst grundlag skabes det videst mulige grundlag herfor.

o:c bistår også ordregivere med rådgivning om tilrettelæggelse af udbudsprocessens samlede forløb. Rådgivningen omfatter valg af udbudsform, udarbejdelse af udbudsmateriale (ved anvendelse af gennemarbejdede og velafprøvede paradigmer), gennemførelse af prækvalifikation, tilbudsevaluering og kontraktindgåelse.

Tilrettelæggelse og gennemførelse af en god udbudsproces om kontrakt af nogen kompleksitet kræver imidlertid planlægning og tager tid. Også for ordregivere med rutine i udbud. Typisk tager udbudsprocessen fra start til mål mellem et halvt og et helt år. Omkostningerne ved ikke at bruge den nødvendige tid vil som regel vise sig større end omkostningerne ved at finde den.

o:c lægger i sin rådgivning vægt på at få udbudsmaterialet forankret hos ordregivers ledelse. Det er væsentligt at sikre den rigtige prioritering af økonomi contra kvalitet. Beslutningstagere vil ofte fokusere på økonomien, straks når løsningen kvalitativt er tilfredsstillende, hvorimod de faglige profiler vil være tilbøjelige til at sætte barren for det kvalitative højere end blot det tilfredsstillende. Hvor der er tale om politiske beslutningstagere, har de for udbuddet ansvarlige særlig grund til i rette tid at få afklaret beslutningstagernes holdninger til emner af traditionel politisk interesse som f.eks. miljø, sociale hensyn og kontrolbud.

o:c tilbyder også rådgivning til leverandører under udbudsprocessen

Som et eksempel på René Offersens rådgivning om komplekse processer kan nævnes Region Hovedstadens og Region Sjællands anskaffelse af Sundhedsplatformen. Rådgivningen blev ydet sammen med 30 konsulentfirmaer med forskellige it-faglige kompetencer. René Offersens rådgivning om komplekse processer har navnlig været om it-anskaffelse. Han skrev det tværfaglige bidrag til bogen ‘Udbudsloven’ (2016) om udbud og IT og har i Erhvervsjuridisk Tidsskrift skrevet om IT og udbud.