offersen:christoffersen repræsenterer tre årtiers erfaring med rådgivning på højeste niveau

Kommuner og regioner

o:c er opmærksom på, at rådgivning af kommuner, regioner og andre politisk styrede institutioner stiller særlige krav til den processuelle tilrettelæggelse af rådgivning, idet mødet med politiske beslutningstagere kræver forståelse for spillereglerne og behovet for positionering.

Kompetencen omfatter al relevante regulering, herunder kommunalfuldmagten, styrelseslovgivningen, bevillingsreglerne, reglerne om kommuners og regioners deltagelse i erhvervsmæssig virksomhed og bistand ved tilblivelse af forvaltningsmæssige afgørelser.

o:c’s rådgivning omfatter også kommunal compliance i bredere forstand med fokus på blandt andet borgernære ydelser. Læs mere her

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Publikationer

René Offersen

Artikler

Borgmestres vægring, Juristen 2003, s. 216 ff. Sammen med advokat Jesper Lett

Offentliggjorte retssager​

Afgørelser offentliggøres i til offentliggørelse i Ugeskrift for Retsvæsen, fordi de af redaktionskomiteen anses for principielle eller af videregående juridisk interesse

 • Højesteret afgjorde, at Vallensbæk Kommune på grundlag af en stiltiende aftale skulle afholde udgifterne til renovering af to jernbanebroer, der førte over en kommunal vej. Banedanmark havde ikke påført kommunen unødige omkostninger i forbindelse med renoveringen. Repræsenterede også Kommunernes Landsforening, der biintervenierede som følge af sagens principielle karakter.
  Ugeskrift for Retsvæsen 2017, side 2112
 • Principiel sag i Højesteret som tredjeinstans for Tårnby Kommune om parkeringsafgift. Spørgsmål om antal overtrædelser ved længerevarende parkering på offentlig vej.
  Ugeskrift for Retsvæsen 2014, side 1812
 • Højesteret frifandt Sct. Georgs Fonden for Hørsholm Kommunes påstand om tilbageskødning af ejendom og frifandt kommunen for fondens påstand om at lade deklaration om tilbageskødning aflyse. Landsretten var nået til samme resultat vedrørende tilbageskødningen, men havde taget påstanden om aflysning af deklarationen til følge.
  Ugeskrift for Retsvæsen 2013, side 3402
 • Hvidovre Kommune fik medhold i, at bankgaranti stillet ved ombygningen af Avedøre Kaserne var gældende, dog kun for en del af samlet byggeprojekt.
  Ugeskrift for Retsvæsen 2010, side 1675
 • Bistod for Farum Kommune tidligere borgmester Peter Brixtofte under sagen om berettigelsen af suspensionen af ham som borgmester.
  Sagens principielle aspekter er belyst af advokaterne Jesper Lett og René Offersen i Juristen 2003, side 216 ff.