Del på linkedin
Del på twitter
Del på facebook
Del på email

Kommuner og regioner

offersen:christoffersen repræsenterer tre årtiers erfaring med rådgivning på højeste niveau

o:c er opmærksom på, at rådgivning af kommuner, regioner og andre politisk styrede institutioner stiller særlige krav til den processuelle tilrettelæggelse af rådgivning, idet mødet med politiske beslutningstagere kræver forståelse for spillereglerne og behovet for positionering.

Kompetencen omfatter al relevante regulering, herunder kommunalfuldmagten, styrelseslovgivningen, bevillingsreglerne, reglerne om kommuners og regioners deltagelse i erhvervsmæssig virksomhed og bistand ved tilblivelse af forvaltningsmæssige afgørelser. 

o:c’s rådgivning omfatter også kommunal compliance i bredere forstand med fokus på blandt andet borgernære ydelser. Læs mere her

René Offersen har rådgivet bl.a. Københavns Kommune, Hvidovre Kommune, Ringsted Kommune, Region Hovedstaden og Region Sjælland. Han har for Højesteret og landsretten ført sager for eller imod kommuner om planlovgivningen, ekspropriation, selvejende institutioner, forsvarlig økonomiforvaltning, mellemkommunal refusion, støttet boligbyggeri, kommunale garantier, offentlige jordsalg, vejlovgivningen og kommunalt tilsyn. 

Jonas Christoffersen har beskæftiget sig med en meget bred vifte af retsforhold af betydning for den kommunale forvaltning, og han har som direktør for Institut for Menneskerettigheder stor erfaring med at rådgive politikere og embedsmænd om retlige spørgsmål i brudfladen mellem ret og politik.

publikationer

René Offersen

ARTIKLER

Borgmestres vægring, Juristen 2003, s. 216 ff. Sammen med advokat Jesper Lett

Offentliggjorte Retssager

Højesteret afgjorde, at Vallensbæk Kommune på grundlag af en stiltiende aftale skulle afholde udgifterne til renovering af to jernbanebroer, der førte over en kommunal vej. Banedanmark havde ikke påført kommunen unødige omkostninger i forbindelse med renoveringen. Repræsenterede også Kommunernes Landsforening, der biintervenierede som følge af sagens principielle karakter. Ugeskrift for Retsvæsen 2017, side 2112

Principiel sag i Højesteret som tredjeinstans for Tårnby Kommune om parkeringsafgift. Spørgsmål om antal overtrædelser ved længerevarende parkering på offentlig vej. Ugeskrift for Retsvæsen 2014, side 1812

Højesteret frifandt Sct. Georgs Fonden for Hørsholm Kommunes påstand om tilbageskødning af ejendom og frifandt kommunen for fondens påstand om at lade deklaration om tilbageskødning aflyse. Landsretten var nået til samme resultat vedrørende tilbageskødningen, men havde taget påstanden om aflysning af deklarationen til følge. Ugeskrift for Retsvæsen 2013, side 3402

Hvidovre Kommune fik medhold i, at bankgaranti stillet ved ombygningen af Avedøre Kaserne var gældende, dog kun for en del af samlet byggeprojekt. Ugeskrift for Retsvæsen 2010, side 1675

Bistod for Farum Kommune tidligere borgmester Peter Brixtofte under sagen om berettigelsen af suspensionen af ham som borgmester. Sagens principielle aspekter er belyst af advokaterne Jesper Lett og René Offersen i Juristen 2003, side 216 ff.

Afgørelser offentliggøres i til offentliggørelse i Ugeskrift for Retsvæsen, fordi de af redaktionskomiteen anses for principielle eller af videregående juridisk interesse

Jonas Christoffersen

Advokat, dr.jur.

mail: jc@oclaw.dk

telefon: +45 41 23 88 61

René Offersen

René Offersen

Advokat

mail: rof@oclaw.dk

telefon: +45 51 37 22 13

Marie Steen Mikkelsen

advokat

mail: msm@oclaw.dk

telefon: +45 29 93 74 99

Anna Thorlacius-Ussing

advokatfuldmægtig

mail: atu@oclaw.dk

telefon: +45 51 70 86 88

Christopher Ejlersen

Advokatfuldmægtig

mail: cej@oclaw.dk

telefon: +45 51 33 33 66

Lene Grønne

Lene Grønne

advokatsekretær

mail: lgr@oclaw.dk

telefon: +45 48 41 48 41

Sandra Maas

Advokatsekretær

mail: sma@oclaw.dk

telefon: + 45 48 41 48 41

Christina Frilund Jensen

Christina Frilund Jensen

Trainee

mail: cfj@oclaw.dk

telefon: +45 48 41 48 41

Pernille Kloster

Trainee

mail: pkl@oclaw.dk

telefon: +45 48 41 48 41

Elva Stigsgaard Jørgensen

Piccoline

mail: mail@oclaw.dk

telefon: +45 48 41 48 41