offersen:christoffersen repræsenterer tre årtiers erfaring med rådgivning på højeste niveau

Kommuner og regioner

o:c er opmærksom på, at rådgivning af kommuner, regioner og andre politisk styrede institutioner stiller særlige krav til den processuelle tilrettelæggelse af rådgivning, idet mødet med politiske beslutningstagere kræver forståelse for spillereglerne og behovet for positionering.

Kompetencen omfatter al relevante regulering, herunder kommunalfuldmagten, styrelseslovgivningen, bevillingsreglerne, reglerne om kommuners og regioners deltagelse i erhvervsmæssig virksomhed og bistand ved tilblivelse af forvaltningsmæssige afgørelser.

Vores erfaring omfatter udførelse af retssager for Højesteret og landsretten for eller imod kommuner og regioner om kommunalt tilsyn, udbud, planlovgivningen, ekspropriation, selvejende institutioner, forsvarlig økonomiforvaltning, mellemkommunal refusion, støttet boligbyggeri, kommunale garantier, offentlige jordsalg, vejlovgivningen, social- og beskæftigelseslovgivningen og ledningslovgivningen.

o:c’s rådgivning omfatter også kommunal compliance i bredere forstand med fokus på blandt andet borgernære ydelser. Læs mere her

René Offersen var beskikket forsvarer for fhv. borgmester Peter Brixtofte i Farum-sagen (2002-2009), der omfattede ti selvstændige kommunale undersager. Han var beskikket forsvarer for fhv. borgmester Jacob Bjerregaard i anledning af Fredericia Kommunes politianmeldelse for overtrædelse af kommunestyrelseslovens § 61, som statsadvokaten besluttede at henlægge.

Publikationer

René Offersen

Artikler

Borgmestres vægring, Juristen 2003, s. 216 ff. Sammen med advokat Jesper Lett

Offentliggjorte retssager​

Afgørelser offentliggøres i Ugeskrift for Retsvæsen, fordi de af redaktionskomiteen anses for principielle eller af videregående juridisk interesse

 • Frederiksberg Kommune fik i Højesteret som anden instans medhold i, at kommunen efter vejloven var berettiget til at opkræve gebyrer for udstedelse af byggetilladelser til facadeejendommen. Ugeskrift for Retsvæsen 2021, side 3391
 • Repræsenterede TDC for Højesteret mod Hedensted Kommune, der 3-2 fik medhold i sin forståelse af gravearbejder i ledningsloven. Ugeskrift for Retsvæsen 2021, side 103

 • Højesteret stadfæstede, at Frederiksberg Kommune havde overholdt sine forpligtelser efter lov om boliganvisning. Ugeskrift for Retsvæsen 2020, side 3264

 • Højesteret afgjorde, at Vallensbæk Kommune på grundlag af en stiltiende aftale skulle afholde udgifterne til renovering af to jernbanebroer, der førte over en kommunal vej. Banedanmark havde ikke påført kommunen unødige omkostninger i forbindelse med renoveringen. Repræsenterede også Kommunernes Landsforening, der biintervenierede som følge af sagens principielle karakter.
  Ugeskrift for Retsvæsen 2017, side 2112
 • Principiel sag i Højesteret som tredjeinstans for Tårnby Kommune om parkeringsafgift. Spørgsmål om antal overtrædelser ved længerevarende parkering på offentlig vej.
  Ugeskrift for Retsvæsen 2014, side 1812
 • Højesteret frifandt Sct. Georgs Fonden for Hørsholm Kommunes påstand om tilbageskødning af ejendom og frifandt kommunen for fondens påstand om at lade deklaration om tilbageskødning aflyse. Landsretten var nået til samme resultat vedrørende tilbageskødningen, men havde taget påstanden om aflysning af deklarationen til følge.
  Ugeskrift for Retsvæsen 2013, side 3402
 • Hvidovre Kommune fik medhold i, at bankgaranti stillet ved ombygningen af Avedøre Kaserne var gældende, dog kun for en del af samlet byggeprojekt.
  Ugeskrift for Retsvæsen 2010, side 1675
 • Bistod for Farum Kommune tidligere borgmester Peter Brixtofte under sagen om berettigelsen af suspensionen af ham som borgmester.
  Sagens principielle aspekter er belyst af advokaterne Jesper Lett og René Offersen i Juristen 2003, side 216 ff.