når der opstår mistanke om regelovertrædelser eller andre uregelmæssigheder, kan det være nødvendigt at iværksætte en ekstern undersøgelse ved advokat

Advokatundersøgelser

Det gælder ikke kun i spektakulære skandalesager, hvor det politiske pres kan være betydeligt, men måske i andre sager, hvor der på grund af mistanke om uregelmæssigheder kan være behov for at etablere et sikkert beslutningsgrundlag for den ansvarlige ledelse.

offersen:christoffersen bistår med udarbejdelse af interne undersøgelser for både virksomheder, myndigheder og organisationer. Vi undersøger og foretager en retlig vurdering af sagen og leverer en effektiv og ressourcebesparende undersøgelse af høj kvalitet.

o:c udfører alle undersøgelser i overensstemmelse med Danske Advokaters retningslinjer for advokatundersøgelser. Vores erfaring med retssagsarbejde er af stor værdi for sikringen af en faktuel og juridisk holdbar undersøgelse, der kan danne grundlag for vanskelige ledelsesmæssige beslutninger.