offersen:christoffersen fører retssager inden for det erhvervsretlige område i bred forstand

Erhvervsretssager

Det er af afgørende betydning for et godt udfald af erhvervsretlige retssager, at advokaten er specialiseret i retssagsførelse og derfor har de særlige håndværksmæssige færdigheder.

Kompetencen omfatter uoverensstemmelser om opfyldelse af kommercielle kontrakter, herunder overdragelsesaftaler, leveranceaftaler, it-kontrakter, ejeraftaler og direktørkontrakter. o:c har særligt fokus på de økonomiske opgørelser og beregninger, da der tages udgangspunkt i, at jurister – og herunder også dommere – ikke er uddannet indenfor økonomi. Domstolene giver altid gode begrundelser for de juridiske resultater, mens de økonomiske resultater ofte fastsættes skønsmæssigt og i den lave ende af klienternes forventninger. Det lønner sig derfor at udvise den talmæssige side af sagen stor opmærksomhed.

o:c er bevidste om, at klienterne kan have kommercielle interesser, der vejrer tungere end den juridiske argumentation. Vi sikrer os, at vores klienter – før de begiver sig ud i en ofte længerevarende retssag – har taget stilling til både de direkte og indirekte omkostninger som f.eks. anvendelse af medarbejderressourcer.

Publikationer

Jonas Christoffersen

Artikler

Støtteerklæringer. Revision og Regnskabsvæsen 1999.8-17. Sammen med Niels Bang Sørensen.

Uformel oplysning af anpartsselskaber., Ugeskrift for Retsvæsen UfR 1999, litterær afdeling, s. 370 ff.

René Offersen

Artikler

Konfliktløsning i erhvervssager, Erhvervsjuridisk Tidsskrift 4/2012, s. 355 ff.

Offentliggjorte retssager​

Afgørelser offentliggøres i til offentliggørelse i Ugeskrift for Retsvæsen, fordi de af redaktionskomiteen anses for principielle eller af videregående juridisk interesse

 • Væsentlig forsinkelse berettigede ifølge Højesteret til ophævelse af køb. Købers fordring på tilbagebetaling af deponeret købesum var ikke forældet
  (Ugeskrift for Retsvæsen 2018, side 3512)
 • Pihl & Søn under konkurs kunne ifølge Højesteret foretage konkursregulering med hensyn til en bestemmelse i en overenskomst. Sagens principielle karakter fik HK Danmark og Lønmodtagernes Garantifond til at biinterveniere
  (Ugeskrift for Retsvæsen 2018, side 1681)
 • Forbud mod konsulentbureaus samarbejde med ny konkurrerende kunde et år, efter kontrakten med den gamle kunde er afsluttet.
  (Ugeskrift for Retsvæsen 2008, side 100)
 • Øjenlæges markedsføring af apparaturfællesskab var ifølge Højesteret ikke væsentlig misligholdelse af fællesskabet. Erstatningen nedsattes betragteligt.
  (Ugeskrift for Retsvæsen 2007, side 829)
 • Arrangementsbeskyttelse gjaldt ifølge Højesteret ikke vrebringelse af stillingsresultater mv. i igangværende fodboldkampe, når resultaterne allerede var offentliggjort efter aftale med rettighedshaverne. Principiel sag anlagt af DBU og Divisionsforeningen.
  (Ugeskrift for Retsvæsen 2004, side 2945)
 • Foreningsbøde blev af Højesterets flertal tilsidesat i medfør af Aftalelovens § 36.
  (Ugeskrift for Retsvæsen 2002, side 74/2)