Del på linkedin
Del på twitter
Del på facebook
Del på email

Erhvervsretssager

offersen:christoffersen fører retssager inden for det erhvervsretlige område i bred forstand

Det er af afgørende betydning for et godt udfald af erhvervsretlige retssager, at advokaten er specialiseret i retssagsførelse og derfor har de særlige håndværksmæssige færdigheder.

Kompetencen omfatter uoverensstemmelser om opfyldelse af kommercielle kontrakter, herunder overdragelsesaftaler, leveranceaftaler, it-kontrakter, ejeraftaler og direktørkontrakter. o:c har særligt fokus på de økonomiske opgørelser og beregninger, da der tages udgangspunkt i, at jurister – og herunder også dommere – ikke er uddannet indenfor økonomi. Domstolene giver altid gode begrundelser for de juridiske resultater, mens de økonomiske resultater ofte fastsættes skønsmæssigt og i den lave ende af klienternes forventninger. Det lønner sig derfor at udvise den talmæssige side af sagen stor opmærksomhed. 

o:c er bevidste om, at klienterne kan have kommercielle interesser, der vejrer tungere end den juridiske argumentation. Vi sikrer os, at vores klienter – før de begiver sig ud i en ofte længerevarende retssag – har taget stilling til både de direkte og indirekte omkostninger som f.eks. anvendelse af medarbejderressourcer.

publikationer

Jonas Christoffersen

Artikler

Støtteerklæringer. Revision og Regnskabsvæsen 1999.8-17. Sammen med Niels Bang Sørensen.

Uformel oplysning af anpartsselskaber., Ugeskrift for Retsvæsen UfR 1999, litterær afdeling, s. 370 ff.

René Offersen

Artikler

Konfliktløsning i erhvervssager, Erhvervsjuridisk Tidsskrift 4/2012, s. 355 ff.

quote icon

Offentliggjorte Retssager

Væsentlig forsinkelse berettigede ifølge Højesteret til ophævelse af køb. Købers fordring på tilbagebetaling af deponeret købesum var ikke forældet.

(Ugeskrift for Retsvæsen 2018, side 3512)

Pihl & Søn under konkurs kunne ifølge Højesteret foretage konkursregulering med hensyn til en bestemmelse i en overenskomst. Sagens principielle karakter fik HK Danmark og Lønmodtagernes Garantifond til at biinterveniere.

(Ugeskrift for Retsvæsen 2018, side 1681)

Forbud mod konsulentbureaus samarbejde med ny konkurrerende kunde et år, efter kontrakten med den gamle kunde er afsluttet.

(Ugeskrift for Retsvæsen 2008, side 100)

Øjenlæges markedsføring af apparaturfællesskab var ifølge Højesteret ikke væsentlig misligholdelse af fællesskabet. Erstatningen nedsattes betragteligt.

(Ugeskrift for Retsvæsen 2007, side 829)

Arrangementsbeskyttelse gjaldt ifølge Højesteret ikke vrebringelse af stillingsresultater mv. i igangværende fodboldkampe, når resultaterne allerede var offentliggjort efter aftale med rettighedshaverne. Principiel sag anlagt af DBU og Divisionsforeningen.

(Ugeskrift for Retsvæsen 2004, side 2945)

Foreningsbøde blev af Højesterets flertal tilsidesat i medfør af Aftalelovens § 36.

(Ugeskrift for Retsvæsen 2002, side 74/2)

Afgørelser offentliggøres i til offentliggørelse i Ugeskrift for Retsvæsen, fordi de af redaktionskomiteen anses for principielle eller af videregående juridisk interesse

Jonas Christoffersen

Jonas Christoffersen

Advokat, dr.jur.

mail: jc@oclaw.dk

telefon: +45 41 23 88 61

René Offersen

René Offersen

Advokat

mail: rof@oclaw.dk

telefon: +45 51 37 22 13

Anna Thorlacius-Ussing

advokatfuldmægtig

mail: atu@oclaw.dk

telefon: +45 51 70 86 88

Lene Grønne

Lene Grønne

advokatsekretær

mail: lgr@oclaw.dk

Søren Rams Rasmussen

Søren Rams Rasmussen

Trainee

mail: srr@oclaw.dk

Christina Frilund Jensen

Christina Frilund Jensen

Trainee

mail: cfj@oclaw.dk