kommissioner er et sammenkog af jura og politik

Undersøgelseskommissioner

justitsministeren nedsætter jævnligt undersøgelseskommissioner efter beslutning blandt et flertal i Folketinget. Kommissioner gennemfører undersøgelse af nærmere bestemte forhold af almenvigtig betydning, hvilket siden Tamilsagen er sket i henhold til lov.

Berørte personer har ret til at få beskikket en bisidder betalt af kommissionen efter de gældende takster. En advokat kan være bisidder for flere berørte personer samtidig, når de pågældende ikke har direkte modsætningsforhold. Erfaringsmæssigt giver det god mening at være bisidder for flere, da dette giver en bredere forståelse af kommissionens arbejde til fordel for de berørte.

o:c påtager sig arbejde som bisiddere. Bisidderopdragene har bl.a. omfattet Irakkommissionen for fhv. udenrigsminister Per Stig Møller, Tibetkommissionen for embedsmænd fra Udenrigsministeriet, PET og Rigspolitiet, Skatteundersøgelseskommissionen for fhv. skatteminister Peter Christensen og to medlemmer af departementets direktion og for tre kontorchefer fra departementet. For Instrukskommissionen repræsenterede o:c departementschefen. Vi har også opdrag i Mink-granskningskommissionen.

Offentliggjorte retssager​

Afgørelser offentliggøres i til offentliggørelse i Ugeskrift for Retsvæsen, fordi de af redaktionskomiteen anses for principielle eller af videregående juridisk interesse

  • Ifølge Østre Landsret havde undersøgelseskommission ikke kompetence til at tillade videregivelse af tavshedsbelagte oplysninger til en berørt.
    Ugeskrift for Retsvæsen 2008, side 819