Del på linkedin
Del på twitter
Del på facebook
Del på email

Undersøgelseskommissioner

kommissioner er et sammenkog af jura og politik

justitsministeren nedsætter jævnligt undersøgelseskommissioner efter beslutning blandt et flertal i Folketinget. Kommissioner gennemfører undersøgelse af nærmere bestemte forhold af almenvigtig betydning, hvilket siden Tamilsagen er sket i henhold til lov.

Berørte personer har ret til at få beskikket en bisidder betalt af kommissionen efter de gældende takster. En advokat kan være bisidder for flere berørte personer samtidig, når de pågældende ikke har direkte modsætningsforhold. Erfaringsmæssigt giver det god mening at være bisidder for flere, da dette giver en bredere forståelse af kommissionens arbejde til fordel for de berørte. 

o:c påtager sig arbejde som bisiddere. Bisidderopdragene har bl.a. omfattet Irakkommissionen for fhv. udenrigsminister Per Stig Møller, Tibetkommissionen for embedsmænd fra Rigspolitiet, Skatteundersøgelseskommissionen for fhv. skatteminister Peter Christensen og to medlemmer af departementets direktion og for tre kontorchefer fra departementet. Vi har også truffet aftaler om bisidderopdrag ved Instrukskommissionen (Støjberg-sagen).

Offentliggjorte Retssager

Ifølge Østre Landsret havde undersøgelseskommission ikke kompetence til at tillade videregivelse af tavshedsbelagte oplysninger til en berørt. Ugeskrift for Retsvæsen 2008, side 819

Afgørelser offentliggøres i til offentliggørelse i Ugeskrift for Retsvæsen, fordi de af redaktionskomiteen anses for principielle eller af videregående juridisk interesse

Jonas Christoffersen

Jonas Christoffersen

Advokat, dr.jur.

mail: jc@oclaw.dk

telefon: +45 41 23 88 61

René Offersen

René Offersen

Advokat

mail: rof@oclaw.dk

telefon: +45 51 37 22 13

Anna Thorlacius-Ussing

advokatfuldmægtig

mail: atu@oclaw.dk

telefon: +45 51 70 86 88

Lene Grønne

Lene Grønne

advokatsekretær

mail: lgr@oclaw.dk

Søren Rams Rasmussen

Søren Rams Rasmussen

Trainee

mail: srr@oclaw.dk

Christina Frilund Jensen

Christina Frilund Jensen

Trainee

mail: cfj@oclaw.dk