ytringsfriheden er en grundlæggende rettighed i vores demokratiske samfund, men ytringsfriheden er under pres

Ytringsfrihed

offersen:christoffersen rådgiver og fører sager om en bred vifte af ytringsfrihedsspørgsmål, herunder om racismeparagraffen, freds- og æreskrænkelser, ansattes ytringsfrihed, sociale medier og disinformation, forskningsfrihed, pressens ytringsfrihed (f.eks. referatforbud, lukning af retsmøder og mediernes arbejdsmetoder) samt fogedforbud.

Jonas Christoffersen har betydelig indsigt i ytringsfriheden og dens grænser. Han var medlem af Ytringsfrihedskommissionen, der anbefalede en styrkelse af ytringsfriheden på en række forskellige områder blandt andet ved gennemførelse af ny lovgivning. Jonas Christoffersen havde i mere end ti år det faglige ansvar for Institut for Menneskerettigheders ytringsfrihedsarbejde. Han rådgiver myndigheder og virksomheder om spørgsmål om ytringsfrihed, ligesom han kan bistå virksomheder, organisationer og borgere, der har været udsat for indgreb i ytringsfriheden.

René Offersen har ført adskillige retssager, herunder flere markante, om ytringsfriheden og dens grænser.  Han har særlig erfaring med sager, der drejer sig om udsagn fremsat mod deltagere i den offentlige debat, hvor udsagnene angår forhold af betydning for den demokratiske debat.  

Offentliggjorte retssager​

Afgørelser offentliggøres i Ugeskrift for Retsvæsen, fordi de af redaktionskomiteen anses for principielle eller af videregående juridisk interesse

  • Repræsentation af fhv. minister Claus Hjort Frederiksen overfor anklagemyndigheden i anledning af sigtelse efter straffelovens § 109 for ytringer omfattende angivelige statshemmeligheder.

  • Varetog for Aarhus Universitet professor Stiig Markagers interesser i principiel sag, hvor han i 2021 frifandtes for påstande fra Landsforeningen for Bæredygtigt Landbrug om mortifikation af udsagn om landbrugets kvælstofudledning. Repræsenterede også biintervenienterne; Udvalget til Beskyttelse af Videnskabeligt Arbejde og Akademikerne.

  • Principiel sag om fortolkningen af grundlovens § 77, herunder afgrænsning af andet punktum om ytringer fremsat i tinget, og udstrækningen af folketingsmedlemmers ytringsfrihed under straffeloven for æreskrænkende udsagn fremsat uden for Folketinget. Daværende folketingsmedlem Naser Khader frifandtes med dissens overfor imam Sherin Khankans påstande. Advokater for Sherin Khankan. Ugeskrift for Retsvæsen 2021, side 3737

  • Retssag om mortifikation af kritik i klage indgivet af den radikale politiker Kristian Hegaard mod mangeårig ekstern lektor ved jurastudiet på Københavns Universitet

  • Bistand til Dansk Sygeplejeråd overfor anklagemyndigheden i anledning af injurierende udsagn til TV2 om drabssagen på Nykøbing Falster Sygehus og sygeplejersker
  • Historikeren Bent Jensens udtalelser i avisartikler om, at journalist Jørgen Dragsdahl havde været KGB-agent og af PET var anset for at være KGB-agent, var ærefornærmende sigtelser, som ikke var berettigede. René Offersen har om sagen skrevet bogen Kold Krig i Højesteret.
    Ugeskrift for Retsvæsen 2015, side 3106
  • Frifindelse af det socialdemokratiske folketingsmedlem John Dyrby Paulsen i injuriesag anlagt af generalmajor vedrørende kritik af forhold i Forsvaret. Ytringsfrihed i demokratisk debat mellem politiker og højt placeret embedsmand