danmark er gennemreguleret, men der kommer kun flere krav til

Compliance

Den offentlige sektor har altid været genstand for omfattende regulering som følge af det grundlæggende legalitetsprincip. Erhvervslivet har også altid skullet overholde mange regler, men siden finanskrisen er reguleringen af erhvervslivets forhold blevet stadig strammere.

Samfundet stiller kort sagt større og større krav til virksomheders og myndigheders adfærd. De krav slår igennem over for ledelserne, der i stigende grad bliver mødt med afskedigelser, erstatningskrav og strafansvar. Og virksomheder, organisationer og myndigheder risikerer renommétab som konsekvens af dårlig omtale i medierne.

Samfundets krav og forventninger følger ikke kun af bindende lovgivning, men også af ikke bindende normer om samfundsansvar og etisk adfærd. Det er derfor nødvendigt at øge fokus på compliance.

offersen:christoffersen rådgiver først og fremmest om de juridiske grænser, men vi rådgiver også om samfundsansvar og etik. Vores rådgivning er ikke begrænset til et enkeltstående råd om, hvor grænserne går, da vi engagerer os i tættere rådgivning og længerevarende sparring om, hvordan myndigheden, organisationen eller virksomheden kan styrke sin evne til at overholde gældende regler og i øvrigt leve op til omverdenens forventninger.

o:c ruller ikke standardpakker af interne vejledninger og procedurer ud over vores klienter, da det er erfaringen, at en effektiv støtte til ledelsen forudsætter en skræddersyet proces og en løbende rådgivning og sparring, således at rådgivningen resulterer i en forandret adfærd i virksomheden, myndigheden eller organisationen.

Jonas Christoffersen har i en årrække haft det overordnede faglige ansvar for Institut for Menneskerettigheders arbejde med virksomheders respekt for menneskerettighederne, ligesom han har været sagkyndigt medlem af Mæglings- og Klageinstitutionen for Ansvarlig Virksomhedsadfærd. Han er i dag medlem af Dataetisk Råd og DBU’s Etiske Udvalg