den offentlige forvaltning spiller en helt central rolle i samfundet

Offentlig forvaltning

Kravet om legalitet og den politiske styring af offentlige myndigheder gør offentlig forvaltning til en juridisk specialdisciplin præget af betydelig kompleksitet.

offersen:christoffersen fører retssager inden for hele den offentlige ret, ligesom vi kan rådgive om offentligretlige spørgsmål. En af firmaets forcer er, at vi repræsenterer både myndigheder og myndighedernes modparter – virksomheder, organisationer og almindelige borgere.

o:c har ikke på forhånd valgt kun at ville repræsentere den ene side, hvilket giver vores rådgivning den facet, at vi tager hensyn til generelle hensyn, der præger den anden sides ageren, hvilket fremmer muligheden for at finde løsninger.

Det er ambitionen, at vores rådgivning kan bidrage til at værne om de retssikkerhedsmæssige værdier i det offentliges relation til borgerne. Det samme gør vores rådgivning til og sagsførelse for borgere mod myndigheder.

o:c har stor kompetence og rutine i håndtering af komplicerede lovfortolkningsspørgsmål og offentligretlige processer. Vi er bevidste om, at formen for rådgivning afhænger af de konkrete omstændigheder og behov. Og at der altså ikke hver gang skal skrives et responsum. Ofte er en e-mail eller mundtligt råd tilstrækkeligt, og mange gange er det både bedre og fornuftigt sagsøkonomisk. Arbejdet med offentlig forvaltning er udført i praksis ved domstolene og gennem løbende rådgivning og har tilmed givet sig udslag i teori gennem bidrag til den juridiske litteratur og retspolitiske debat.

René Offersen lagde grunden til sin interesse for den offentlig forvaltning tilbage i sin tid som partner og advokat hos Kammeradvokaten, der som udgangspunkt varetager alle statens advokatopgaver. Han havde også dengang fokus på retssagsarbejdet og har derfor givet møde for statsinstitutioner i omkring hundrede retssager, herunder et solidt antal sager om skatter og afgifter.

Jonas Christoffersen har både som forsker og direktør for Institut for Menneskerettigheder haft et nært samarbejde med og har rådgivet politikere, embedsmænd, organisationer og private borgere. Jonas Christoffersen var med i slutforløbet ved Folketingets valg af ny ombudsmand. Berlingske skrev før processen, at Jonas Christoffersen kunne ”ende som den fremragende kandidat, det ikke bliver, fordi de røde mener, at han er for blå, og de blå tror, at han er Mr. Human Rights.”