retssagsarbejdet er for os definerende for selve det at være advokat

Retssager

offersen:christoffersen har retssager ved domstolene som kernekompetence. Firmaet giver møde i alle retsinstanser og i en bred vifte af sager – fra de mest principielle og komplekse til mere almindelige retssager.

o:c fører de betroede retssager med engagement og dedikation – for at vinde. Det gælder også, hvor sandsynligheden for et gunstigt udfald af retssagen er vurderet til at være mindre sandsynligt. Det er et succeskriterium, at der er sammenfald mellem det resultat, som domstolene når frem til, og de forventninger, som o:c har stillet i udsigt. Vi rådgiver også om muligheden for at indgå forlig, når det er en relevant mulighed.

o:c fastlægger en strategi til den konkrete sag, så vi – udover at sigte mod det bedst mulige udfald af sagen – også tager højde for procesøkonomi og tidsperspektivet. Forventningsafstemningen er vigtig. Det må ikke være overraskende for dyrt at få ret.

Erfaringen omfatter sagsførelse for specielle domstole så som EU-Domstolen og Menneskerettighedsdomstolen, ligesom vi som en udpræget specialistkompetence også varetager voldgiftssager.

Under forretningsområdet offentlig forvaltning beskrives o:c’s specialist kompetence inden for retssager på det offentligretlige område.

René Offersen er som en af få danske advokater ranket i Hall of Fame i Legal 500 inden for Dispute Resolution (retssager og voldgift). Legal 500, der er verdens største rankinginstitut, gennemfører sin ranking efter interviews af markedsaktører.

Publikationer

Jonas Christoffersen

Artikler

Om kære til Højesteret i civile sager, Ugeskrift for Retsvæsen 1999, litterær afdeling, s. 387 ff. Sammen med Jakob Fink Nielsen.

Offentlige myndigheders editionspligt, Ugeskrift for Retsvæsen UfR 2002, litterær afdeling, s. 202.

Ved fejringen af Højesterets 350 års jubilæum i Københavns Universitets festsal var Jonas Christoffersen inviteret til at tale om Højesterets rolle i en globaliseret verden (foredraget er trykt i Juristen 2011, s. 33 ff.)

René Offersen

Bøger

Kold Krig i Højesteret, Forlaget Vandkunsten, 2017

Imperator – sagen uden om Brixtofte, Gyldendal, 2006. I samarbejde med journalist og forfatter Niels Krause-Kjær

Artikler

Sagstilgangen til Højesteret, Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2/2014, s. 107 ff. Sammen med advokat Georg Lett

Kamelen igennem nåleøjet, Advokaten 2009 nr. 8, s. 24 ff.

Grænser for at påvirke vidner, Advokaten 2008 nr. 9, s. 34 ff.

Retssager risikerer tynd behandling, Advokaten 2008 nr. 5, s. 22 ff.

Øget brug af skriftlig domsforhandling i Højesteret, Lov & Ret 2000 nr. 06, s. 4 ff. Kommenteret af højesteretspræsident Jacques Hermann, Replik om skriftlig domsforhandling i Højesteret, Lov & Ret 2001