Del på linkedin
Del på twitter
Del på facebook
Del på email

Menneskeret

menneskeretten griber som disciplin ind på et stort antal retsområder

Idag har menneskeretten stor betydning for erhvervslivet, den offentlige forvaltning og borgerne.

Den menneskeretlige vinkel gør ofte sagerne principielle eller rejser retssikkerhedsmæssige spørgsmål, ligesom området er komplekst, fordi det er præget af omfattende international retspraksis ikke mindst fra Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol.

EU’s Charter om Grundlæggende Rettigheder har fået stigende betydning i Danmark de seneste år. Charteret beskytter – inden for EU-rettens anvendelsesområde – borgernes rettigheder på en lang række områder. Overholdelsen af EU’s Charter forudsætter indsigt i den løbende retsudvikling ved EU-domstolen, der siden 2010 har afsagt flere hundrede domme om fortolkningen og anvendelsen af Charteret. 

offersen:christoffersen rådgiver myndigheder om overholdelse af menneskerettighederne, ligesom vi bistår i retssager ved domstolene, klagesager for myndigheder og uafhængige nævn samt ved internationale klageorganer nedsat under FN og Europarådet.

René Offersen har ført markante og principielle sager om menneskerettigheder, og han har i en årrække været en aktiv stemme i den retspolitiske debat.

Jonas Christoffersen er dr.jur. og en af Danmarks absolut førende specialister i menneskerettigheder, og han har med sin baggrund som forsker og direktør for Institut for Menneskerettigheder et indgående kendskab til den internationale menneskeret. Jonas Christoffersen er kendt for sin faglige og apolitiske tilgang til menneskeretten.

publikationer

Jonas Christoffersen

1
2
3
4
europeanCourt
EtniskLigestilling

Bøger

EMRK-kommentaren, seneste 3. udgave 2011. Medforfatter

EU’s Charter om Grundlæggende Rettigheder med kommentarer, senest 2. udgave 2018. Medforfatter

Menneskeret – en demokratisk udfordring, 2014

Fair Balance (2009 doktordisputats)

Karnovs lovsamlings kapitel om menneskerettigheder. Siden 2008

Jonas Christoffersen har publiceret ca. 100 fagpublikationer om navnlig menneskeretlige emner. Se listen her.

Jonas Christoffersen

Jonas Christoffersen

Advokat, dr.jur.

mail: jc@oclaw.dk

telefon: +45 41 23 88 61

René Offersen

René Offersen

Advokat

mail: rof@oclaw.dk

telefon: +45 51 37 22 13

Anna Thorlacius-Ussing

advokatfuldmægtig

mail: atu@oclaw.dk

telefon: +45 51 70 86 88

Lene Grønne

Lene Grønne

advokatsekretær

mail: lgr@oclaw.dk

Søren Rams Rasmussen

Søren Rams Rasmussen

Trainee

mail: srr@oclaw.dk

Christina Frilund Jensen

Christina Frilund Jensen

Trainee

mail: cfj@oclaw.dk