menneskeretten har stor betydning på mange retsområder

Menneskeret

I dag har menneskeretten stor betydning for erhvervslivet, den offentlige forvaltning og borgerne.

Principielle og komplekse spørgsmål kan opstå, når konkrete problemer anskues ud fra en menneskeretlig vinkel. Området er præget af omfattende, international retspraksis ikke mindst fra Den Europæiske Menneske-rettighedsdomstol og EU-domstolen.

Den Europæiske Menneskerettighedskonvention har haft stor betydning i mange år, og EU’s Charter om Grundlæggende Rettigheder har fået stigende betydning i Danmark de seneste ca. 10 år. FN’s retningslinjer om virksomheder og menneskerettigheder får stadig stigende betydning, ikke mindst fordi EU forventes at vedtage bindende regler om virksomheders forhold til menneskerettighederne.

offersen:christoffersen rådgiver erhvervsvirksomheder og offentlige myndigheder om overholdelse af menneskerettighederne, ligesom vi bistår borgere, virksomheder og myndigheder i konkrete sager f.eks. ved domstolene og uafhængige myndigheder samt ved internationale klageorganer.

René Offersen har ført markante og principielle sager om menneskerettigheder, og han har i en årrække været en aktiv stemme i den retspolitiske debat.

Jonas Christoffersen er dr.jur. og en af Danmarks absolut førende specialister i menneskerettigheder. Han har med sin baggrund som forsker og direktør for Institut for Menneskerettigheder et indgående kendskab til den internationale menneskeret. Jonas Christoffersen er kendt for sin faglige og apolitiske tilgang til menneskeretten.

Publikationer

Jonas Christoffersen

bøger

EMRK-kommentaren, seneste 3. udgave 2011. Medforfatter

EU’s Charter om Grundlæggende Rettigheder med kommentarer, senest 2. udgave 2018. Medforfatter

Menneskeret – en demokratisk udfordring, 2014

Fair Balance (2009 doktordisputats)

Karnovs lovsamlings kapitel om menneskerettigheder. Siden 2008

Jonas Christoffersen har publiceret ca. 100 fagpublikationer om navnlig menneskeretlige emner. Se listen her.