Del på linkedin
Del på twitter
Del på facebook
Del på email

Erhvervs- og specialstrafferet

erhvervs- og specialstrafferetten får stadig større betydning og berører alle i erhvervslivet

Udviklingen i Danmark er et spejlbillede af de internationale udviklingstræk og vil sandsynligvis tage til, herunder som følge af forøget politisk fokus på krav om ansvarsplacering og skærpet erhvervsregulering med brug af straf og sanktioner.

Kompetence omfatter økonomisk kriminalitet, den næringsbestemte speciallovgivning, hvidvask og korruption. Rådgivningen på det erhvervs- og specialstrafferetlige område omfatter også interne advokatundersøgelser ved mistanke om uregelmæssigheder, tilrettelæggelse af forebyggende complianceprogrammer og lignende.

o:c påtager sig traditionelle opdrag som forsvarsadvokater under efterforskningen og eventuelle efterfølgende tiltaler i straffesager indledt af anklagemyndigheden. Kvalificeret arbejde inden for erhvervs- og specialstrafferetten kræver fortrolighed med de processuelle aspekter og myndighedernes forventelige adfærd. 

Erhvervsvirksomheder vil ofte have en betydelig og ofte tungere interesse i at undgå uforholdsmæssigt renommétab og negativ omtale i medierne. Risikoen for renommétab og negativ medieomtale hører med til de strategiske overvejelser.

publikationer

René Offersen

Kronikker

Dragsdahls rolle i den kolde krigs absurde teater, Politiken, 10. august 2015

Ud af privatsfæren, Journalisten, 12. august 2008

Er der grænser for retfærdigheden, JydskeVestkysten, 8. oktober 2006

Amerikanisering af straffeprocessen – eller pressen?, Jyllands-Posten, 29. maj 2004

quote icon

Offentliggjorte Retssager

Højesteret fandt i tredje instans, at Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere ikke havde været kompetent til at behandle klage over selskab, som ikke havde en registreret ejendomsmægler som indehaver eller ansat. Bøde på kr. 250.000 ophævedes. Ugeskrift for Retsvæsen 2018, side 3818

Repræsenterede fra 2003 til afslutningen i 2009 tidligere borgmester og folketingsmedlem Peter Brixtofte for kriminalretten, den særlige klageret, landsretten og Højesteret i det omfattende straffesagskompleks i Farum-sagen. Professor Carsten Henrichsen har i fagtidsskrift skrevet, at det var ”en sag i sværvægtsklassen, der kun har få fortilfælde, og som her i landet højest dukker op med cirka hundrede års mellemrum”. René Offersen har i samarbejde med Niels Krause-Kjær skrevet bogen ’Imperator – sagen uden om Peter Brixtofte’

Omfattende rådgivning af britiske og schweiziske advokater om bl.a. de strafferetlige regler som følge af dansk forretningsmands mulige medvirken til hvidvask i forbindelse med påstået korruption ved russisk privatisering af statslig virksomhed. Sagen var global med forgreninger til bl.a. Rusland, Tyskland, USA, Sverige og Schweitz

Principiel processuel afgørelse fra Højesteret i tredje instans om, hvorvidt to medvirkensager kunne behandles uafhængig af hovedsag, hvor der samlet var ti forhold. Højesteret omgjorde de foregående instansers afgørelser og bestemte, at de to forhold skulle udskilles af hovedsagen og behandles med medvirkensagerne. Ugeskrift for Retsvæsen 2004, side 1326

Forsvarer ved Vestre Landsret for seks tiltalte, der i strid med rådighedskontrakter alligevel ikke ville forrette tjeneste ved i Kosovo i Den Danske Internationale Brigade. Ubetingede fængselsstraffe ændredes til dagbøder på kr. 1.000. Tidsskrift for Kriminalret 2000, side 650

Afgørelser offentliggøres i til offentliggørelse i Ugeskrift for Retsvæsen, fordi de af redaktionskomiteen anses for principielle eller af videregående juridisk interesse

Jonas Christoffersen

Advokat, dr.jur.

mail: jc@oclaw.dk

telefon: +45 41 23 88 61

René Offersen

René Offersen

Advokat

mail: rof@oclaw.dk

telefon: +45 51 37 22 13

Marie Steen Mikkelsen

advokat

mail: msm@oclaw.dk

telefon: +45 29 93 74 99

Anna Thorlacius-Ussing

advokatfuldmægtig

mail: atu@oclaw.dk

telefon: +45 51 70 86 88

Christopher Ejlersen

Advokatfuldmægtig

mail: cej@oclaw.dk

telefon: +45 51 33 33 66

Lene Grønne

Lene Grønne

advokatsekretær

mail: lgr@oclaw.dk

telefon: +45 48 41 48 41

Sandra Maas

Advokatsekretær

mail: sma@oclaw.dk

telefon: + 45 48 41 48 41

Christina Frilund Jensen

Christina Frilund Jensen

Trainee

mail: cfj@oclaw.dk

telefon: +45 48 41 48 41

Pernille Kloster

Trainee

mail: pkl@oclaw.dk

telefon: +45 48 41 48 41

Elva Stigsgaard Jørgensen

Piccoline

mail: mail@oclaw.dk

telefon: +45 48 41 48 41