nyheder

november 2023

P1-programmet Hjernekassen satte i udsendelsen den 14. november 2023 fokus på advokater. I udsendelsen medvirkede advokat René Offersen og Advokatsamfundets generalsekretær, Andrew Hjuler Crichton. Det

september 2023

Danske Advokater ønsker at bidrage mere til debatten om retssikkerhed, og har derfor nedsat et egentligt retssikkerhedsudvalg med formand Jesper Rothe som formand. Advokat René

september 2023

Advokat René Offersen medvirker som paneldeltager på Djøf Advokat-dagen 2023 den 27. oktober 2023 i Brøndsalen på Frederiksberg. Formanden for Djøf Advokat, advokat Rasmus Tingholm,

august 2023

Advokat Jonas Christoffersen og advokat René Offersen er blevet ambassadører for KYIV INDEPENDENT. KYIV INDEPENDENT er et internationalt anerkendt ukrainsk medie, der redigeres efter journalistiske

juli 2023

Retten i Svendborg har i dag frifundet fhv. læge Svend Lings for medvirken til selvmord. Svend Lings har offentliggjort en selvmordsvejledning, hvilket er lovligt. Spørgsmålet